Welkom

Welkom bij de HRO-Groep

Experts in Human Resources

Aan de basis van succesvolle bedrijven

Fit to Fit

Zowel voor de organisatie als de medewerkers is het van belang om in conditie te blijven. "Fit to Fit", in onze woorden. De traditionele loopbaan is geschiedenis. Van werkgevers en medewerkers wordt een andere inzet verwacht.

HRO-Groep heeft een concept in huis om de basis te leggen voor een gezonde toekomst, die optimaal gebruik maakt van beschikbare subsidies.

Heldere afspraken

Arbeidsrelaties en de wettelijke kaders veranderen regelmatig. Recent nog met de Wet Werk en Zekerheid. Daarom is het van groot belang om de afspraken hierover helder en inzichtelijk vast te leggen.

Organisatie

U wilt snel kunnen inspelen op de veranderende wens van de klant. Daarnaast raken u de maatschappelijke ontwikkelingen. Dit vergt een wendbare organisatie. In onze analyses nemen we deze aspecten nadrukkelijk mee, waarbij ook culturele aspecten zwaar meewegen.

Ook zo'n overvolle agenda?

Herkent u dit... de hele dag druk in de weer met operationele zaken en geen tijd om na te denken over acties die in de nabije toekomst noodzakelijk zijn. Wij kunnen u op flexibele basis voorzien van innovatieve HR services waarbij zeer ervaren professionals uw bedrijf op een hoger plan brengen.

De HRO-Groep is een kennisplatform van HR professionals.

Zij volgen ontwikkelingen die van invloed zijn op het vakgebied en vertalen die in concepten die vanuit de eigen onderneming bij klanten wordt geïmplementeerd.