Optimale inzet

 

Wat de HRO-Groep onder andere doet

 

Uw strategische doelen vindt vaak hun weerslag in de opleiding en ontwikkeling van uw medewerkers. Dat proces scherp krijgen is ons vertrekpunt. Echter... vaak ontbreekt de tijd om subsidies aan te vragen bij O&O fondsen*. U betaalt hier via een toeslag op de salarissen wel voor. Wij nemen deze zorg voor u uit handen.

 

Wij categoriseren uw opleidingsplannen zodat eenvoudig prioriteiten kunnen worden gesteld.

 

Natuurlijk brengt de door ons ontwikkelde aanpak in kaart welke kennis in de nabije en iets verdere toekomst gewenst is. Hiermee werkt u aan breed inzetbaar personeel én aan duurzame inzetbaarheid.

In deze laatste categorie zijn er vervolgens mogelijkheden om die investering in mindering te brengen op eventueel toekomstige transitiekosten. Een investering die zich dus deels kan terugverdienen.

 

Bent u geïnteresseerd en wilt u meer weten, Onze deelnemers lichten het met alle plezier persoonlijk toe.

*O&O fondsen zijn Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen die in erg veel CAO's vastliggen. Door een toeslag op uw bruto loonsom financiert uw bedrijf het fonds. Omdat ondernemers hiervan slechts beperkt gebruik maken, wordt de geld vaak in sector-brede plannen gestoken.

De HRO-Groep is een kennisplatform van HR professionals.

Zij volgen ontwikkelingen die van invloed zijn op het vakgebied en vertalen die in concepten die vanuit de eigen onderneming bij klanten wordt geïmplementeerd.